آگهی استخدام در وزارت نیرو و نیروی‌ دریایی ارتش جمهوری‌اسلامی‌

استخدام وزارت نیرو در سال ۹۱ آغاز شد

در این آزمون، هر داوطلب می تواند صرفاً برای یک رشته شغلی در شرکت مورد نظر خود ثبت نام نماید.

  شرکت های تابعه (دولتی) وزارت نیرو به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از محل مجوز شماره ۴۰۰۶/۹۱/۲۲۴ مورخ ۱۷/۲/۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ ت۴۸۷۰۲ هـ مورخ ۳۰/۹/۹۱ و همچنین آیین نامه نیازسنجی، ساماندهی و تأمین منابع انسانی و دستوالعمل استخدام منابع انسانی صنعت آب و برق تعداد ۱۵۷۳ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) و طی فرآیند گزینش به صورت پیمانی (قراردادی) و ۶۶۰ نفر را به صورت قرارداد کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و دارا بودن شرایط ذیل استخدام می نماید. ( داوطلبان استخدام در مشاغل کارگری از آزمون تخصصی معاف می باشند )

 برای اطلاع از جزئیات استخدامی وزرات نیرو کلیک کنید.

http://www.estekhtam.com/

 ..............................

 استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری‌اسلامی‌

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به صورت پیمانی استخدام می نماید.

‌ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین جوانان متخصص، مؤمن، متعهد و کارآمد، کارمند(علمی، تجربی، گروه بهداشت و درمان)(شش ساله) و افسری (پنج ساله) به صورت پیمانی استخدام می نماید.

برای اطلاع از جزئیات استخدامی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی کلیک کنید.

http://www.aja.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=9f97e27d-c766-4ff0-910f-a09ccf1fb745

 

/ 0 نظر / 15 بازدید