ارتقاء دهستان بام در تقسیمات کشوری تا پایان سال 91

 فرماندار اسفراین اعلام کرد:‌ تا پایان سال جاری باایجاد دو بخش جدید در این شهرستان خراسان شمالی، شمار بخش های اسفراین به چهار بخش می رسد.

ز سه شنبه در گفتگو با ایرنا با اشاره به وجود دو بخش مرکزی و بام و صفی آباد در این شهرستان، اظهار کرد: با ایجاد بخش جدید زرق آباد و نیز تقسیم بام و صفی آباد به دو بخش، شمار بخش های اسفراین به چهار خواهد رسید.

 وی گفت: دولت نهم و دهم تا کنون خدمات چشمگیری در این شهرستان ارائه کرده که ارتقای دهستان های بام و زرق آبادبه مرکز بخش از دیگر اقدامات دولت برای خدمت به این منطقه است که تا پایان سال محقق خواهد شد.

 فرماندار اسفراین مدیریت مناسب بر امور، تخصیص بودجه کافی، خدمت رسانی بهتر و شایسته تر به مردم محروم منطقه و توسعه روستاها را از جمله مزایای این تقسیمات عنوان کرد.

 منبع : ایرنا : 9/8/91

/ 2 نظر / 46 بازدید
هم دهستانی

امیدواریم هرچه سریعتر این اتفاق بیفتد تا حداقل بودجه هایی که به نام دهستان بام مصوب میشود برای خود منطقه هزینه شود نه مرکز بخش فعلی صفی اباد

رضا بهادری

هنوز که ارتقا نیافته است. پيگيري شود