ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی؛ حق طبیعی مردم منطقه بام و صفی‌آباد

توسعه چیزی جز رضایتبخش‌تر کردن وضعیت زندگی مردم نیست . در این میان ،توسعه انسانی یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه است و بهبود سلامت و بهداشت جامعه از عوامل مهم در بحث توسعه انسانی می باشد. بر این اساس ، افزایش امکانات بهداشتی و درمانی و بهره‌مندی یکسان تمام اقشار جامعه و توزیع عادلانه امکانات امری ضروری به شمار می‌رود. بر این اساس، افزایش و بهبود سطح خدمات‌دهی به شهروندان شهرستان در زمینه بهداشت و درمان مطابق با استانداردها از اولویت‌های محوری در روند توسعه شهرستان است.در حال حاضر، کمبود  امکانات بهداشتی و بیمارستان در منطقه بام و صفی‌آباد  محسوس است. به طوری که مردم منطقه بام و صفی آباد مجبورند؛ برای دسترسی به امکانات بهداشتی ، کلیومترها مسافت را تا اسفراین طی ‌کنند. نبود بیمارستان در شهر صفی آباد ، مجهز نبودن درمانگاه دهستان بام و همچنین کمبود پزشک مشکلات فراوانی را برای مردم منطقه بوجود آورده است. و امور درمان مردم به صورت سرپائی و از طریق مراکز بهداشت روستایی و درمانگاههای شهر صفی آباد و دهستان بام صورت می‌گیرد. // 2 / علی اکبر هراتی.

/ 0 نظر / 18 بازدید