نحوه شکایت از نظر کمیسیون صدور پروانه برای چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری

  قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری، علی رغم مخالفت‌های موجود، در تاریخ 13 تیرماه  1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی و ده روز بعد ،یعنی روز23 تیرماه 1389  به تصویب شورای نگهبان رسید و به دلیل عدم ابلاغ در فرجه مقرر از سوی رئیس جمهور، حسب اختیار حاصله از تبصره یک ماده یک قانون مدنی، دستور انتشار آن در تاریخ 27 تیرماه1389توسط رئیس مجلس صادر شد و در تاریخ 22 شهریور1389 توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ گردید.تبصره 5 ماده واحده مبحوث عنه مقرر می‌دارد: «وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه ی آب مصوب 1361، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده های شکایات واصله اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می گردد.»
بنابراین در صورتی که درخواست پروانه متقاضی از سوی کمیسیون صدور پروانه رد شد؛‌متقاضی می‌تواند به نظر کمیسیون پروانه اعتراض کند و با تنظیم دادخواست شکوائیه آن را  به کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی تقدیم نماید تا توسط اعضای کمیسیون که یکی از آنان قاضی می باشد تصمیم گیری شود و حکم لازم صادر شود. در صورت محکومیت شاکی و رد شکوائیه، انسداد چاه آب بایستی توسط متقاضی صورت گیرد . احکام صادره از سوی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ظرف 20 روز پس از ابلاغ ، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد. اگر دیوان عدالت اداری شکایت را رد کند در آن صورت این رای نهایی و قطعی خواهد بود و چاه آب غیر مجاز باید مسدود شود و اگر آن نهاد شکایت متقاضی را وارد بداند، مراتب به اطلاع شرکت آب منطقه‌ای و شاکی می‌رسد و او می تواند با مراجعه به دفتر پیشخوان دولت جهت تشکیل پرونده اقدام کند.

/ 0 نظر / 514 بازدید