سند توسعه پنج ساله شهرستان اسفراین

برای دانلود سند توسعه پنج ساله شهرستان اسفراین که با همکاری فرمانداری اسفراین و استانداری خراسان شمالی تدوین شده است ؛ کلیک کنید:

http://www.nkhorasan.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=90156054-1dc4-499a-840e-1c51e6e299f8

/ 0 نظر / 24 بازدید