استخدام صندوق تامین اجتماعی

صندوق تامین اجتماعی به منظور تکمیل کادر واحدهای تابعه خود ، داوطلبان واجد شرایط را  براساس ضوابط استخدامی در قالب قرارداد پیمانی آئین نامه استخدامی صندوق درسراسر کشوراز طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش به شرح ذیل استخدام می‌نماید. لطفا کلیک کنید:

http://www.tamin.ir/

http://www.estekhtam.com/?p=18921

/ 0 نظر / 12 بازدید