چگونه ذهن مان را سم زدایی کنیم ؟

  نه تنها غذاهایی که می خوریم ممکن است سمی و آلوده باشد، بلکه افکاری که به آن مشغولیم نیز ممکن است سمی باشد. یک فکر سمی یک عقیده نادرست است که باعث تضعیف و محدودیت ساختار فکری ما می شود. افکار مسموم منجر به ترس، نگرانی، استرس، ناامیدی، وسواس و دیگر عواطف منفی می شود. ذهنی که مسموم شده نمی تواند در صلح و شادی باشد. بنابراین تنها جسم ما نیست که نیاز به سم زدایی و آنتی اکسیدان دارد بلکه افکار و ذهن ما نیز بدان نیازمند است. البته اهمیت سم زدائی ذهن بیشتر است زیرا جسم به طور طبیعی و ناخودآگاه برخی از سموم را دفع می کند اما سم زدایی از ذهن باید آگاهانه و توسط خودمان صورت گیرد.

 برای سم زدایی از ذهن، این اقدام ها می تواند موثر باشد:

- هر عقیده ای را نپذیریم. با بستن ورودی ذهن به عقاید مسموم، نیازی به سم زدایی هم نیست.

- جوگیر نشویم. بسیاری از عقاید سمی در زمانی که هیجانی و جوگیر شده ایم، وارد ذهن ما می شود.

- عقاید خود را مورد مرور دایم قرار دهیم و صحت آن را بررسی کنیم. اصراری در نگه داشتن عقایدی که توسط دلایل معتبر حمایت نمی شود، نداشته باشیم.

- شکاف بین عقیده و عمل خود را کم کنیم. شکاف بین عقاید و عمل، فضای خوبی است برای پرورش و رشد افکار سمی.

- پشت مسایل متوقف نشویم. مسایل حل نشده، سمی و متعفن خواهند شد.

- سکوت ذهنی را تمرین کنیم. در سکوت ذهن، افکار مسموم خود را آشکار می کنند همانگونه که وقتی آب آرام شد، خاشاک به سطح آب می آیند.

- سم زدایی از جسم و ذهن را به صورت توام انجام دهیم. یک ذهن سالم نیاز به جسم سالم دارد.

- در تمام اوقات به این توجه داشته باشیم که هر کدام از افکارمان از کجا سرمنشا گرفته است. از طریق ردیابی افکاری که به ذهنمان می رسد، می توان به افکار مسمومی که در ناخودآگاهمان مخفی شده است را کشف کنیم.

- برخی از افکار مسموم ناشی از ارتباط با کسانی است که دارای افکار مسموم هستند. اگر در میان اطرافیان و دوستانمان، کسی هست که مبتلا به افکار سمی بوده و آن را به ما نیز سرایت می دهد، ارتباط خود را به حداقل رسانده و در صورت ضرورت به ارتباط، پذیرش ذهنی خود را به حداقل برسانیم.

http://www.thinkingacademy.org :منبع :‌آکادمی تفکر

/ 0 نظر / 27 بازدید