روند اجرایی پروژه راهسازی بام - اسفراین - سنخواست - جاجرم

 محمد محمدزاده امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در اسفراین ساخت این پروژه را از مصوبات سفر دولت به خراسان شمالی برشمرد و اظهار کرد:خط آهن جوین – اسفراین 30 درصد پیشرفت دارد و  اعتبار مناسب در قالب ردیف بودجه برای اجرای پروژه خط آهن جوین - اسفراین در نظر گرفته شده است.

 وی پیش بینی کرد تا اجرای این پروژه قبل از اتمام دولت دهم در این شهرستان به اتمام برسد.

 محمدزاده یکی دیگر از پروژه های محوری در اسفراین برای توسعه این شهرستان را اجرای باند دوم بزرگراه بجنورد به اسفراین عنوان کرد و گفت: این پروژه از مسیر اسفراین در حال اجرا بوده و توسعه این شهرستان را رقم خواهد زد.

 وی افزود: علاوه بر این پروژه راهسازی بام - اسفراین - سنخواست - جاجرم نیز در دست اجرا بوده که با اجرای آن طول مسیر بین اسفراین- مشهد و تهران کاهش خواهد یافت.

 به گفته فرماندار اسفراین، این پروژه سبب رفع بسیاری از مشکلات حمل و نقل این شهرستان خواهد شد و اسفراین را به شاهراه کشور متصل خواهد کرد.

/ 1 نظر / 14 بازدید