میراث فرهنگی روستای آقچ

طبق مطالعات و بررسی های باستان شناختی که توسط باستان شناس '''احمد نیک گفتار''' در سال 1386 صورت گرفته سکونت در پیرامون روستای آقچ به دوره اشکانیان و ساسانیان می رسد که نمونه آن محوطه ملادره و محوطه باستانی قاراداش است.

اولین پژوهش‌های باستان‌شناسی در روستای آقچ، درسال ۱۳۸5 توسط احمد نیک گفتار تحت عنوان بررسی و شناسایی آثار شهرستان اسفراین صورت گرفت که پس از آن در سال۱۳۷۶ محوطه قاراداش توسط باستان شناس نامبرده مورد بررسی و به ثبت ملی رسید. پس از آن در سال ۱۳۸۹ دو اثر مورد بحث توسط باستان شناس دکتر علی اکبر وحدتی مورد بازنگری قرارگرفت.

 آثار باستانی

  محوطه قاراداش :

محوطه قاراداش مربوط به دوره اشکانیان است و در شهرستان اسفراین، بخش بام وصفی آباد، دهستان بام، ۵۰۰ متری شمال روستای آقچ واقع شده و این اثر در سال 1386 توسط باستان شناس احمد نیک گفتار مورد شناسایی و در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۳۷۵۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 ''محوطه ملا دره''

این اثریکی از آثار به ثبت رسیده روستای آقچ که مربوط به دوره ساسانیان می باشد و در ۱۵۰۰متری شمال روستا قرار دارد که در سال 1386 توسط باستان شناس ''احمد نیک گفتار'' مورد شناسایی در تاریخ ۲۵آبان ماه سال ۱۳۸۷ با شماره ثبت ۲۳۷۵۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۳۷۵۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید