پس زمینه‌های روند رو به فزونی مهاجرت از روستا‌های دهستان بام

در نگاهی به معضلات و مشکلات روستا‌های دهستان‌ بام شهرستان اسفراین ، می‌توان به روند مهاجرت از روستا‌های این منطقه به شهر اشاره کرد. آمارها نشان می‌دهد؛ جمعیت روستاهای دهستان‌های بام به طور روزافزونی رو به کاهش است. به طوری که برخی از روستاهای زیبا و با ظرفیت‌های بالای این منطقه در صورت تداوم شرایط فعلی، خالی از سکنه خواهند شد.در بررسی علل این موضوع می‌توان به عوامل مختلفی اشاره کرد که پرداختن به همه آنها در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد. با وجود این، در یک نگاه کلی به وضعیت این روستا‌ها متغیر‌هایی همچون :فراهم نبودن امکانات رفاهی و اقتصادی، آماده نبودن زیرساخت ها و شرایط لازم برای بهبود شرایط زندگی در روستاهای این منطقه می‌تواند؛ به عنوان شاه کلید روند رو به فزونی مهاجرت از روستا‌های این منطقه به شهرها مورد توجه قرار گیرد. به تعبیر دیگر، فراهم نبودن زیرساخت های توسعه، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی در عقب ماندگی روستاها این منطقه از جمله روستای آقچ داشته است. در این میان ،رعایت عدالت جغرافیایی در اولویت بندی برای توزیع امکانات از موضوعاتی است که در شهرستان اسفراین کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد . تامل در نقشه مناطق گازرسانی شده و یا در دستور کار گازرسانی نشان می‌دهد که دهستان‌های بام در روند تصویب و جذب اعتبار برای گازرسانی مورد بی مهری قرار گرفته‌اند. 

/ 0 نظر / 15 بازدید