افتتاح آموزشگاه شبانه روزی شهر صفی آباد

با حضور استاندار خراسان شمالی:

افتتاح آموزشگاه شبانه روزی شهر صفی آباد  مصوبه دور سوم سفر ریاست جمهوری با 1576 متر زیر بنا -

و اعتبار 000/000/300/5 ریال – و با سه کلاس هوشمند

 

/ 0 نظر / 18 بازدید