نامه مردم صفی آباد در سال 1306 به مجلس شورای ملی

عریضه‌نویسی‌ ، دادخواست و مکتوبات نقش تاثیر‌گذاری در پیگیری مطالبات و حقوق مردم منطقه صفی آباد خراسان شمالی در گذر تاریخ داشته است.

علی اصغر طاهری ، پژوهشگر حوزه فرهنگ و اسناد تاریخی ، در گفتگو با وبلاگ روستای آقچ، با بیان این مطلب از وجود سند تاریخی با پیشینه بیش از هشتاد سال درباره پیگیری مطالبات مردم منطقه صفی‌آباد از مجلس شورای ملی، خبر داد و افزود: بررسی اسناد تاریخی نشان می‌دهد که نامه‌ای از سوی مردم صفی‌آباد در سال 1306 در شکایت از خشکسالی و عدم استطاعت مردم این منطفه برای پرداخت مالیات به مجلس شورای ملی نوشته شده است.    

طاهری با تاکید بر اهمیت پژوهش در زمینه پیشینه و جایگاه تاریخی و همچنین مظاهر فرهنگی و تمدنی منطقه بام و صفی‌آباد تصریح کرد: با بازشناسی و بازخوانی محققانه اسناد از جمله عریضه‌‌‌نویسی‌ها ، دادخواست‌ها و مکتوباتی که مردم این منطقه برای پیگیری مطالبات و حقوق نگاشته‌اند؛ می‌توان به درک و فهم بهتری از پیشینه و هویت تاریخی و فرهنگی منطقه دست یافت و با استفاده از این تجارب تاریخی ، تصویری واقع بینانه‌تری از نیمرخ فرهنگی و تاریخی منطقه ترسیم نمود .

این پژوهشگر حوزه فرهنگ و اسناد تاریخی که به نوشتن کتاب جهان ارغیان تا بام و صفی‌آباد درباره تاریخ منطقه بام و صفی‌آباد همت گماشته است ؛ در ادامه با اشاره به ضرورت توجه و نگاه ویژه به میرات فرهنگی و تاریخی ، تاسیس اداره میراث فرهنگی در منطقه بام و صفی‌آباد را یکی از مطالبات مردم و نخبگان این منطقه عنوان کرد.

/ 1 نظر / 17 بازدید
احمد

سپاس