به زودی 1500 نفر در خراسان شمالی استخدام می شوند

      مدیرکل مدیریت منابع انسانی استانداری خراسان شمالی گفت: این نیروها طبق مصوبه آذرماه هیات وزیران تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستگاه ها و سازمان های دولتی این استان به کار گرفته خواهند شد.

 وی اضافه کرد: به کارگیری این نیروها در بدنه دولت از طریق برگزاری آزمون استخدامی و گزینش و سایر مراحل قانونی خواهد بود.

 فرجی مزیت اصلی استخدام این نیروها نسبت به موارد پیشین را تفویض اختیار استخدام به استان ها دانست و اظهار کرد: براساس مصوبه هیات وزیران تمام مراحل استخدام نیروها در دستگاه های دولتی به استانداران واگذار شده است.

 مدیرکل مدیریت منابع انسانی استانداری خراسان شمالی گفت: با این روند مدت زمان استخدام نیروها به نسبت گذشته کاسته شده و نیروها در کمترین زمان در دستگاه ها به کار گرفته می شوند.

 وی هرگونه به کارگیری نیرو در بدنه دولت در این استان را بدون گذراندن مراحل قانونی و آزمون استخدامی رد کرد.

 فرجی اظهار کرد: براساس قانون تمام مراحل آزمون استخدامی اعم از آگهی، برگزاری آزمون و انجام گزینش باید در به کارگیری نیروها طی شود.

 اکنون بدون احتساب نیروهای آموزش و پرورش، افزون بر 11 هزار کارمند در ادارات و دستگاه های دولتی خراسان شمالی اشتغال دارند.

 استان خراسان شمالی 867 هزار نفر جمعیت دارد که 52 درصد آنان در شهرها و 48 درصد در مناطق روستایی سکونت دارند.

 منبع: ایرنا

/ 0 نظر / 29 بازدید